Witamy na stronie Kancelarii Patentowej

prowadzonej przez Rzecznika Patentowego - Magdalenę Jezierską-Zięba


O Kancelarii

Portfolio Image

Nazywam się Magdalena Jezierska-Zięba, jestem absolwentką Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej ze specjalizacją w zakresie chemii organicznej. Posiadam wieloletnie doświadczenie naukowe i badawcze uzyskane podczas pracy w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie, gdzie obroniłam także tytuł doktora nauk technicznych. Jestem współautorem wielu publikacji naukowych jak również współtwórcą wynalazków, w tym siedmiu przyznanych patentów.


Obszarem ochrony własności patentowej i intelektualnej zajmuję się od kilkunastu lat, posiadam uprawnienia do wykonywania zawodu Rzecznika Patentowego (nr ewid.:3306), jak również uprawnienia zawodowego pełnomocnika do występowania przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante.


Moja kancelaria prowadzi sprawy dotyczące wynalazków pochodzących z różnych dziedzin techniki, m.in. chemii, farmacji, biotechnologii, medycyny, materiałoznawstwa, mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, automatyki, wynalazków wspomaganych komputerowo.


Poza Urzędem Patentowym RP (UPRP) i krajowymi sądami administracyjnymi, prowadzimy również sprawy przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO), jak i krajowymi urzędami patentowymi, m.in. United States Patent and Trademark Office (USPTO), Japan Patent Office (JPO) we współpracy z lokalnymi kancelariami patentowymi.


W ramach realizacji zleceń współpracujemy także z naukowcami, prawnikami oraz specjalistami z doświadczeniem z różnych dziedzin techniki, a także innymi kancelariami prawno-patentowymi.


Zakres Usług

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę w zakresie ochrony własności patentowej i intelektualnej, a w szczególności:

Wynalazki

 • Badanie i opiniowanie zdolności patentowej (badanie stanu techniki)
 • Badanie czystości patentowej
 • Opracowywanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazków zgłaszanych w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP, międzynarodowym w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej oraz w procedurze europejskiej w Europejskim Urzędzie Patentowym
 • Walidacja patentów europejskich
 • Prowadzenie postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP (UPRP) oraz sądami administracyjnymi
 • Sporządzanie opinii prawnych dotyczących naruszeń patentów oraz czynów nieuczciwej konkurencji
 • Przygotowywanie umów licencyjnych
 • Monitorowanie terminów opłat okresowych dotyczących ochrony wynalazków

Wzory użytkowe

 • Opracowywanie dokumentacji zgłoszeniowej wzorów użytkowych w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP oraz w trybie międzynarodowym
 • Sporządzanie opinii prawnych dotyczących naruszeń praw ochronnych wzorów użytkowych oraz czynów nieuczciwej konkurencji
 • Prowadzenie postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP (UPRP) oraz sądami administracyjnymi
 • Przygotowywanie umów licencyjnych
 • Monitorowanie terminów opłat okresowych dotyczących ochrony wzorów użytkowych

Znaki towarowe

 • Badania zdolności rejestracyjnej
 • Zgłaszanie znaków towarowych: w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP (UPRP), w trybie wspólnotowym w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante, trybie międzynarodowym w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO)
 • Przedłużanie praw ochronnych na znaki towarowe
 • Dokonywanie zmian w rejestrach znaków towarowych
 • Prowadzenie postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP (UPRP), Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości (ETS)
 • Sporządzanie opinii prawnych dotyczących naruszeń praw w sprawach znaków towarowych oraz czynów nieuczciwej konkurencji
 • Przygotowywanie umów licencyjnych
 • Monitorowanie terminów, przedłużanie ochrony znaków towarowych

Wzory przemysłowe

 • Badania zdolności rejestracyjnej
 • Zgłoszenia wzorów przemysłowych w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP (UP RP), wzorów wspólnotowych w w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz międzynarodowych w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO)
 • Dokonywanie zmian w rejestrach wzorów przemysłowych
 • Prowadzenie postępowań spornych przed Urzędami
 • Sporządzanie opinii prawnych w sprawach naruszeń praw wyłącznych rejestracji wzorów przemysłowych, oraz czynów nieuczciwej konkurencji
 • Przygotowywanie umów licencyjnych
 • Monitorowanie terminów opłat okresowych dotyczących ochrony wzorów przemysłowych

A to wszystko zapewnione przez miłą i kompetentną obsługę

Kontakt